חיפוש תמונות מפות YouTube חדשות Gmail Drive יומן עוד »
היכנס
משתמשי קורא מסך: יש ללחוץ על הקישור הזה כדי לעבור למצב נגיש. מצב נגיש מכיל את אותן תכונות בסיסיות, אך פועל טוב יותר עם הקורא.

פטנטים

  1. חיפוש פטנטים מתקדם
מספר פרסוםUSD731706 S1
סוג פרסוםאישור
מספר בקשהUS 29/473,406
תאריך פרסום9 יוני 2015
תאריך הגשה21 נובמבר 2013
תאריך בכורה21 נובמבר 2013
מספר פרסום29473406, 473406, US D731706 S1, US D731706S1, US-S1-D731706, USD731706 S1, USD731706S1
ממציאיםDaniel A. Wilson
מקבל מקוריDaniel A. Wilson
יצא ציטוטBiBTeX, EndNote, RefMan
קישורים חיצוניים: USPTO, העברה ב-USPTO, Espacenet
Cigarette roach clip
US D731706 S1
תקציר  זמין ב
תמונות(13)
Previous page
Next page
תביעות(1)
    CLAIM
  1. The ornamental design for cigarette roach clip, as shown and described.
תיאור

FIG. 1 is an isometric top view of a cigarette roach clip showing an upper portion and a lower portion connected with a spring as part of the environment;

FIG. 2 is an isometric top view of the upper portion of the cigarette roach clip;

FIG. 3 is a front view of FIG. 2;

FIG. 4 is a rear view of FIG. 2;

FIG. 5 is a left-hand side view of FIG. 2, wherein a right-hand side view is a mirror image of the left-hand side view;

FIG. 6 is a top view of FIG. 2;

FIG. 7 is a bottom view of FIG. 2;

FIG. 8 is an isometric top view of the lower portion of the cigarette roach clip;

FIG. 9 is an isometric bottom view of FIG. 8;

FIG. 10 is a front view of FIG. 8;

FIG. 11 is a rear view of FIG. 8;

FIG. 12 is a left-hand side view of FIG. 8, wherein a right-hand side view is a mirror image of the left-hand side view;

FIG. 13 is a top view of FIG. 8; and,

FIG. 14 is a bottom view of FIG. 8.

The broken lines shown in the drawings illustrate the environment of the article and form no part of the claimed design.

ציטוטי פטנטים
פטנט מצוטט תאריך הגשה תאריך פרסום מגיש בקשה כותרת
US40602122 אוקטובר 18882 יולי 1889 Jacob h
US204289131 אוקטובר 19342 יוני 1936Gailey George JCigarette holder
US573329510 ספטמבר 199631 מרס 1998Aesculap AgSurgical vascular clip
US684295126 אוקטובר 199918 ינואר 2005GenprodClothes peg
US8905039 *26 אוקטובר 20079 דצמבר 2014Paul E. MillerCigar holder
US2012013316222 ספטמבר 201131 מאי 2012Nicole SgoberoPrecision tweezers
USD1187727 מאי 188020 יולי 1880 Design for cigar and cigarette holder
USD105527 *12 אוגוסט 19363 אוגוסט 1937 Design for a cigarette holder
USD111564 *20 מאי 19384 אוקטובר 1938John BDesign for a combination kitchen
USD146658 *22 מרס 194622 אפריל 1947 Design fok a clothespin
USD168930 *11 ספטמבר 19523 מרס 1953 Combined cigarette and golf tee holder
USD186018 *27 מרס 19591 ספטמבר 1959 Clothespin
USD2433465 אוגוסט 19758 פברואר 1977 Star-shaped pendant roach clip
USD2516206 אוקטובר 197617 אפריל 1979 Roach clip
USD405681 *8 אוקטובר 199716 פברואר 1999Adams Mfg. Corp.Combined magnetic hook and spring clip
USD406386 *1 דצמבר 19972 מרס 1999GF Enterprises, Inc.Cigar holder
USD413701 *10 אוגוסט 19987 ספטמבר 1999Ekco Housewares, Inc.Clothespin
USD414006 *10 אוגוסט 199814 ספטמבר 1999Ekco Housewares, Inc.Clothespin
USD463234 *16 אוגוסט 200124 ספטמבר 2002James S. WysopalBird shaped bottle opener
USD49301221 נובמבר 200313 יולי 2004Robert L. RichCigar holder
USD5419777 אפריל 20061 מאי 2007Neutech Associates, Inc.Cigar or cigarette holder
USD64889216 ספטמבר 201015 נובמבר 2011Willie CordovaCigar holder
USD671823 *27 ספטמבר 20114 דצמבר 2012Kikkerland Design Inc.Bird shaped bag clip
USD697397 *5 אפריל 201214 ינואר 2014Spectrum Diversified Designs, Inc.Magnet clip
הוזכר על ידי
פטנט מצטט תאריך הגשה תאריך פרסום מגיש בקשה כותרת
USD753876 *1 אפריל 201512 אפריל 2016Lenord ParayoMagnetic tobacco article retainer
USD7901289 פברואר 201620 יוני 2017John Christopher KhouryCigarette holder
סיווגים
סיווג בארה"בD27/192