חיפוש תמונות מפות YouTube חדשות Gmail Drive יומן עוד »
היכנס
משתמשי קורא מסך: יש ללחוץ על הקישור הזה כדי לעבור למצב נגיש. מצב נגיש מכיל את אותן תכונות בסיסיות, אך פועל טוב יותר עם הקורא.

פטנטים

  1. חיפוש פטנטים מתקדם
מספר פרסוםUS2209697 A
סוג פרסוםאישור
תאריך פרסום30 יולי 1940
תאריך הגשה9 ינואר 1939
תאריך בכורה9 ינואר 1939
מספר פרסוםUS 2209697 A, US 2209697A, US-A-2209697, US2209697 A, US2209697A
ממציאיםEmma Runge Edna, Randel Kislingbury Maud
מקבל מקוריEmma Runge Edna, Randel Kislingbury Maud
יצא ציטוטBiBTeX, EndNote, RefMan
קישורים חיצוניים: USPTO, העברה ב-USPTO, Espacenet
Clothespin
US 2209697 A
תקציר  זמין ב
תמונות(1)
Previous page
Next page
תביעות  זמין ב
תיאור  (טקסט ה-OCR עשוי להכיל שגיאות)

y 1940. M, R. KISLINGBURY ET AL 7 CLOTHESPIN Filed Jan. 9, 1939 INVENTORS.

Patented July 30, 1940- UNITED STATES CLOTHESPIN Maud Handel Kislingbnry and Edna Emma Range, Alta, Iowa Application January 9, 1939, Serial No mans 1 Claim. (ct 24-44) The principal object of this invention is to provide a clothespin which may be attached to the clothes line by means independent of its jaw portions.

A further object of our invention is to provide a clothespin having resilient serrated jaw elements for securely gripping the clothes or like.

A still further object of this invention is to provide a clothespin which may be left permanently on a clothes line and the clothes clamped thereto on which may be attached to the clothes and then strung on the line.

A still further object of our invention is to provide a clothespin that is economical in manufacture, durable and efilcient in use.

These and other objects will be apparent to those skilled in the art.

Our invention consists in the construction, arrangement and combination of the various parts of the device, whereby the objects contemplated are attained as hereinafter more fully set forth, pointed out in our claim and illustrated in the accomp ny n drawing, in which:

Fig. 1 is a side elevational view of our clothespin ready for use.

i 2 is a side elevational view of our clothespin more fully illustrating its construction.

Fig. 3 is an enlarged cross sectional view of the clothespin taken on the line 3-3 of Fig. 1

Fig. 4 is an enlarged perspective view of the rubber jaw inserts used on our clothespin.

Fig. 5 is anenlarged side sectional view of a modified form of structure of our pin showing one of the clips stampedfrom the metal body of the clothespin.

Fig. 6 is a side view of our clothespin. using the modified form of structure shown in Fig. 5.

There are many types of ciothespins now on the market. With all of these types, however,

it is necessary to place the clothes on the line and then pin them to the line with the pin.

Also the pins must be completely removed from the line each time the clothes are removed. This is very unsatisfactory due .to the factthat it 5 is necessary to hold the pins in one hand while at the same time holding the clothes. This procedure increases the work attending the hanging of clothes and similaritems on a line. Furthermore, it is easy to drop the pins into the dirt and these clothespins are otherwise extremely unhandy. Wehave overcome such disadvantages as will behereinafter more fully set forth.

Referring to the drawing, we have used the numeral l0 to designate one of the channel frame members or jaw elements of our pin having integrally formed thereon a handle portion 1 II and ears I2 as shown in the drawing,

The numeral l3 designates a. similar channel frame member or jawelement having thereon a handle portion l4 and ears IS. The ears [5 are depressed so that they may fit adjacent the inner surfaces of the ears and the two arms are then held in pivotal alignment by a shaft IS in the usual manner. We have used the numeral ll to designate a spring coiled about the shaft l6 and having its end portions ll' bearing against 10 the inside of the handles H and H as shown by dotted lines in Fig. 1 of the drawing. The numerals I8 and I9 indicate two blocks of rubber'or other resilient material which are crimped into the channel members l0 and I3 respectively as shown in the drawing. These resilient blocks l8 and I 9 have their inner, adjacent faces serrated so as to'form a gripping surface as shown. We have used the numeral 20 to designate a spring clip element having one end rigidly secured to the handle portion II and its open end extending toward the channel jaw portions of the clothespin. The numeral 2| indicates a similar spring clip member rigidly secured to the handle member it. I have designated a clothes line or like by the numeral 22. Referring to Fig. 5 of the drawing, it will be noted that a clip 2! may be stamped from and integrally with the handle portion ll, thus reducing the number of parts necessary in the construction of the clothespin.

In practicaluse our clothespin is extremely versatile. Either of the clips Hand 2! may be clipped onto the clothes line and the user may 85 then slide the pin to the desired position. The handles H and H are "then pressed together so that the clothes may be clamped between the resilient faces l8 and iii. The pin may be left permanently on the line 22, may be strung on two parallel lines so that the pin is always in a 40 vertical position, or the pins may be clamped onto the clothing or like and then the clothespin clipped onto the line. For instance, the user may attach the goods to the clothes in the house and then it is only necessary to clip either of the clips 20 or 2! onto the line. These clothespins may be utilized in drying film, pictures, art

a clothespin that fulfills all of our objects and presents many more obvious advantages. Our clothespin is rugged, may be easily cleansed, is unbreakable and does not snag or injure clothes or the like.

Obviously, our clothespin may be constructed with but one of the clips thereon but for convenience and versatility, we have used two of the clips.

Some changes may be made in the construction and arrangement of our improved clothespin without departing from the real spirit and purpose of our invention, and it is our intention to cover by' our claim any modified forms of structure or use of mechanical equivalents which may be reasonably included within its scope.

We claim:

In a clothespin, an elongated channel frame member, a handle member integrally formed on one end of said channel frame member, a second elongated channel frame member, a handle member integrally formed on one end of said second channel frame member, ears integrally formed on each of said channel frame members, a means for pivotally securing the ears on said first and said'second mentioned channel frame members channel frame member, and clipping elements stamped and integrally formed from the center portions of each of said handle members.

" MAUD RANDEL KISLINGBURY.

EDNA EMMA RUNGE.

הוזכר על ידי
פטנט מצטט תאריך הגשה תאריך פרסום מגיש בקשה כותרת
US2583355 *21 אוקטובר 194622 ינואר 1952R V LewisHandle for frozen products
US2605568 *9 יוני 19505 אוגוסט 1952Riley James WFishing line clamp
US2766500 *5 אפריל 195216 אוקטובר 1956Chanko Mortimer LSpectacle suspender clamp
US2933790 *26 פברואר 195826 אפריל 1960Gordon Hudson LesliePaper clips
US2940144 *27 ספטמבר 195514 יוני 1960Barg Dora ASpacing device
US3135034 *1 מאי 19612 יוני 1964Fauteux Henri AClothes pins
US3192585 *16 אוגוסט 19636 יולי 1965Montag Walter FHanger clip and clothes pin
US3780402 *31 יולי 197225 דצמבר 1973Korin LtdPlastic clip
US4446996 *3 ספטמבר 19818 מאי 1984John Thomas Batts, Inc.Means of securing garment clamps to hanger
US5996593 *3 מרס 19987 דצמבר 1999Horman; Heidi ChristineHair clip
US6302366 *30 אפריל 199916 אוקטובר 2001Haworth, Inc.Grip clip
US631169920 נובמבר 20006 נובמבר 2001Remedies Trading CorporationPonytail holder
US6314966 *3 מרס 200013 נובמבר 2001Discovery Co., Ltd.Hair winding device for use in hair permanent process with sequential hair-holding and twisting operation
US6742228 *17 נובמבר 20001 יוני 2004Young Chang KimHanger having clamp with pad
US684295126 אוקטובר 199918 ינואר 2005GenprodClothes peg
US8985408 *29 נובמבר 201124 מרס 2015Nicole LloydGarment hanging accessory
US9521835 *26 אוגוסט 201420 דצמבר 2016William GerschFishing pole holder for a dock railing
US20060266377 *31 מאי 200530 נובמבר 2006Chin-Chai HsuwenHair slide
US20090260199 *22 אפריל 200822 אוקטובר 2009Souad NashiefSanitary Clip Assembly
US20130133160 *29 נובמבר 201130 מאי 2013Nicole LloydGarment Hanging Accessory
US20130206628 *15 מרס 201315 אוגוסט 2013Deborah Ann BatresHair carrier bag
EP0826812A2 *16 יוני 19974 מרס 1998NKG Co., Ltd.Clothes Peg
EP0826812A3 *16 יוני 19977 אוקטובר 1998NKG Co., Ltd.Clothes Peg
WO2001031108A1 *26 אוקטובר 19993 מאי 2001GenprodClothes peg
סיווגים
סיווג בארה"ב24/327, 24/346, 132/277, 24/507
סיווג בינלאומיD06F55/00
סיווג שיתופיD06F55/00
סיווג אירופאיD06F55/00