עבור לדף הבית של Google
 הרשאות Google
בית

אודות Google

הרשאות Google
    קווים מנחים
   - טופס בקשה
   - מונחי המותג


קישורים קרובים
  הודעות לעיתונות
  צור קשר

מצא באתר זה:

קווים מנחים לשימוש במאפייני המותג Google על ידי צד שלישי

שימוש במאפייני המותג Google
מידע כללי

למרות שהיינו רוצים להיענות לכל הבקשות שאנו מקבלים ממשתמשים המעוניינים להוסיף ניחוח Google לאתריהם, עלינו להגן בקפידה על המוניטין של המותג שלנו כספק בלתי תלוי והוגן של תוצאות חיפוש. פירוש הדבר הוא כי עלינו לדחות בקשות רבות מכיוון שאתרים רומזים כי Google תומכת בהם או מקושרת אליהם באופן כלשהו. הדבר נכון גם כאשר סימנים מסחריים רשומים, לוגו, תמונות מסך או תכונות בולטות אחרות של Google ("מאפייני המותג Google" או "מאפייני המותג") מקושרים לתוכן שנוי במחלוקת, על פי קביעת Google.

כתוצאה מכך אנו דורשים כי תקבל הסכמה מפורש של Google מראש ובכתב לפני השימוש במאפיינים כלשהם של המותג Google. ניתן להשתמש במאפייני מותג אלו רק בהתאם לקווים המנחים הללו, בהתאם לתנאים ולהגבלות ולמטרות המסוימות שעבורן נתנה Google הרשאה. אם יש לך הסכם בכתב עם Google אשר מציין במפורש באיזה אופן אתה רשאי להשתמש במאפייני המותג, אינך צריך לעבור את תהליך האישור כאן, אלא אם כן ברצונך לעשות דבר מה שונה ממה שאושר בחוזה הקיים שלך. בכל מקרה אחר, באפשרותך להשתמש במאפייני המותג ללא הרשאה מראש ובכתב אך ורק אם ישנו מלל ברור ומפורש באתר האינטרנט שלך המצהיר כי באפשרותך להשתמש במאפייני המותג הללו ללא קבלת הרשאה מראש, כמו למשל במקרה של תיבות החיפוש שלנו.

כאשר אתה עושה שימוש באחד ממאפייני המותג שלנו, עליך לפעול תמיד על פי הכללים לשימוש הולם אשר נכללים בקווים המנחים הללו. כמו כן, Google עשויה להעביר אליך דרישות בכתב לגבי הגודל, הגופן, הצבעים ותכונות גרפיות אחרות של מאפייני המותג Google. אם אנו מעבירים דרישות אלו אליך בעת האישור, עליך ליישם אותן לפני השימוש במאפייני המותג שלנו. אם אנו מעבירים דרישות אלו אליך לאחר שנתנו תחילה את הרשאתנו, עליך ליישם אותן בתוך פרק זמן סביר מסחרית.

תהליך האישור

על מנת לבקש אישור, מלא טופס בקשת הרשאה ושלח אותו אלינו עם המידע המצוין בטופס. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו לענות בתוך 10 ימי עבודה, אין באפשרותנו להבטיח זאת, ואין באפשרותך להשתמש במאפייני המותג Google לפני קבלת אישור מפורש מאיתנו.

האישור להשתמש במאפייני המותג Google מוגבל למידע אשר סיפקת בבקשתך. אם השימוש הצפוי משתנה, לפני או אחרי מתן אישור של Google, עליך לעדכן את בקשתך בהתאם.

אנא שים לב, באפשרותנו להעניק לך הרשאה רק לשימוש במאפייני המותג Google. אין באפשרותנו להעניק לך הרשאה לשימוש במאפייני מותג השייכים לצד שלישי.

יסודות הסימן המסחרי
מהו סימן מסחרי?

סימן מסחרי הוא מילה, שם, סמל או התקן (או שילוב שלהם) אשר מזהה את המוצרים או השירותים של אדם או חברה ומבחין ביניהם לבין מוצרים ושירותים של אחרים. סימן מסחרי מבטיח לצרכנים איכות עקבית של אותם מוצרים או שירותים ומסייע לקידומם.

מדוע חשוב להשתמש בסימנים בצורה נכונה?

הזכויות לסימנים מסחריים יכולות להתקיים לנצח בתנאי שהבעלים ממשיך להשתמש בסימן לזיהוי המוצרים והשירותים שלו. אם נעשה שימוש שלא כראוי בסימנים מסחריים, הם עלולים להיאבד ואחד הנכסים החשובים ביותר של החברה עלול לאבד מערכו. הזכויות עלולות להיאבד לא רק בשל שימוש לא ראוי בסימן על ידי בעל הסימן המסחרי, אלא גם בשל שימוש לא ראוי בסימן המסחרי על ידי הציבור.

כללים לשימוש נכון
עשה:
 • אם אתה משתמש בסימן מסחרי של Google, הבחן באופן כלשהו בין הסימן המסחרי לבין המלל שמסביבו. השתמש באות ראשונה רישית, באותיות רישיות או מוטות עבור הסימן כולו, הקף את הסימן במרכאות, השתמש בסגנון או בגופן שונה עבור הסימן מאשר עבור השם הכללי.
 • אם אינך משתמש באותיות גדולות עבור הסימן כולו, הקפד לאיית ולהשתמש באותיות גדולות בסימן המסחרי בדיוק כפי שמוצג להלן תחת 'תנאים כלליים מקובלים ומוצעים וסימנים רשומים של Google'.
 • השתמש בסימן המסחרי רק כשם תואר, לעולם לא כשם עצם או פועל, ולעולם לא בצורות רבים או שייכות.
 • השתמש במונח כללי לפני הסימן המסחרי, למשל: מנוע חיפוש GOOGLE, חיפוש Google, חיפוש אינטרנט GOOGLE.
 • השתמש רק בגרפיקה המאושרת על ידי Google בעת שימוש בלוגו של Google.
 • אם אתה משתמש בלוגו של Google בדף אינטרנט, יש להשאיר מרווח של 25 פיקסלים לכל הפחות בין כל צד של הלוגו לבין פריטי מלל או גרפיקה אחרים בדף האינטרנט שלך.
 • בדרך כלל אחרי מאפיין מותג Google שאינו רשום חייבות לבוא האותיות TM או SM בכתב עילי, על מנת להודיע כי החברה טוענת לזכויותיה על הסימן המסחרי במונח. אחרי מאפיין מותג Google רשום יבוא הסימן ® בכדי לזהות את המונח כסימן מסחרי רשום. במלל פרסומי, ניתן לספק הודעה על זכויות לסימן מסחרי במבנה של הערת שוליים - דהיינו על ידי הוספת כוכבית ליד מאפיין המותג של Google ומיקום ההודעה המתאימה בתחתית הדף שבו מופיעה הכוכבית. דוגמה: *GOOGLE הוא סימן מסחרי של Google Inc.
אל תעשה:
 • אחד התנאים לשימוש כלשהו הוא שאינך רשאי להתעסק עם הסימנים שלנו. רק אנחנו רשאים לעשות זאת. אל תסיר, תעוות או תשנה רכיב כלשהו של מאפיין המותג Google. הדבר כולל שינוי סימן מסחרי של Google, למשל, באמצעות הוספת מקף, צירוף או קיצור, כגון: Googliscious, Googlyoogly, GaGooglemania. אל תקצר, אל תשתמש בראשי תיבות או בנוטריקון של סימנים מסחריים של Google.
 • אל תציג מאפיין מותג Google כרכיב הבולט ביותר בדף האינטרנט שלך.
 • אל תציג מאפיין מותג Google באופן כלשהו המרמז על קשר או השתייכות ל-Google, על מתן חסות או תמיכה על ידי Google, או אשר ניתן לפירוש כאילו תוכן העריכה נכתב על ידי Google או שהוא מייצג את הדעות והעמדות של Google או של עובדיה.
 • אל תציג מאפיין מותג Google באתר אינטרנט כלשהו אשר מכיל או מציג תוכן למבוגרים בלבד, מקדם הימורים, מעורב במכירת מוצרי טבק או אלכוהול למי שעדיין אינם בני 21, או אשר מפר באופן אחר חוק כלשהו.
 • אל תציג מאפיין מותג Google באופן אשר, לפי דעת Google, הינו מטעה, בלתי הוגן, מכיל לשון הרע, מפר זכויות יוצרים, מוציא דיבה, משמיץ, גס או שנוי במחלוקת באופן אחר עבור Google.
 • אל תציג מאפיין מותג Google באתר אשר מפר חוק או תקנה כלשהם.
 • אל תציג במסגרת ואל תשקף דף כלשהו של Google (בכלל זה הדף אשר מופיע בתגובה לקליק על הלוגו של Google או על תיבת החיפוש של Google).
 • אל תשלב מאפייני מותג Google בשם המוצר שלך, בשמות שירותים, סימנים מסחריים, לוגו או בשמות של חברות.
 • אל תעתיק ואל תחקה את הסגנון המסחרי של Google, בכלל זה המראה של מאפייני עיצוב האינטרנט של Google, או אריזת המותג Google, צירופי צבעים בולטים, טיפוגרפיה, עיצובים גראפיים, סמלי מוצר או תמונות המקושרים עם Google.
 • אל תשתמש בסימנים, לוגו, סיסמאות או עיצובים אשר דומים באופן מטעה למאפייני המותג שלנו.
 • אל תרשום סימנים מסחריים של Google כשמות תחום ברמה שנייה.
 • אל תשתמש בסימנים מסחריים של Google באופן אשר מייצג משמעות נפוצה, תיאורית או כללית.
 • הזכויות לסימנים מסחריים משתנות ממדינה למדינה. במספר מדינות קיימים עונשים כבדים (פליליים ואזרחיים) בגין שימוש בלתי ראוי בסימן הרישום. לפיכך אל תשתמש בסימן הרישום (®) במדינות שבהן הסימן לא נרשם.
אם קיימת שאלה כלשהי לגבי השימוש, ניתן לשלוח בקשות להבהרה או להרשאה על פי התהליך המתואר בכתובת: http://www.google.com/permissions/.

תנאים כלליים מקובלים ומוצעים וסימנים רשומים של Google
סימנים מסחריים

חיפוש Google™
מנוע חיפוש Google™
ארגון שלא למטרות רווח Google.org™
תוכנית פרסום Google AdSense™
תוכנית Google Adverting Professionals™
תוכנית פרסום Google AdWords™
שירות עדכון דוא"ל Google Alerts™
שירות מחקר Google Answers™
שירות ניתוח האינטרנט Google Analytics™
שירות רישום Google Base™
רישום אינטרנט Google Blog™
שירות Google Blog Search™
שירות Google Book Search™
שירות לוח שנה Google Calendar™
חיפוש קטלוגים Google Catalogs™
אתר של מפתח מקור פתוח Google Code™
תכונה Google Compute™
עבור תוכנת מקינטוש Google Dashboard Widgets™
תוכנת חיפוש Google Desktop™
כלי חיפוש Google Desktop Search™
תוכנה Google Deskbar™
ספריית אינטרנט Google Directory™
שירות מיפוי Google Earth™
Firefox עבור תוכנת Google Extensions™
שירות מידע פיננסי Google Finance™
ארגון שלא למטרות רווח Google Foundation™
שירותי חיפוש Google Free™
תוכנה Google Gadgets™
שירות אגרון מונחים Google Glossary™
תוכנית Google Grants™
Usenet פורומי דיון של Google Groups™
שירות חיפוש תמונות Google Image Search™
שירות חיפוש תמונות Google Images™
חטיבת המחקר Google Labs™
שירות דואר באינטרנט Google Mail™
שירות מיפוי Google Maps™
שירות מיפוי Google Mars™
חומרה Google Mini™
שירות אלחוטי Google Mobile™
שירות Google Music Search™
שירות חדשות Google News™
שירות התראות חדשותיות Google News Alerts™
שירות הורדת תוכנה Google Pack™
שירות יצירת דף אינטרנט Google Page Creator™
שירות התאמה אישית של דף הבית Google Personalized Home™
שירות התאמה אישית של החיפוש Google Personalized Search™
שירות חיפוש Google Q&A™
קורא עדכונים Google Reader™
שירות Google Related Links™
שירות מוניות Google Ride Finder™
סינון Google SafeSearch™
חיפוש עבודות אקדמיות Google Scholar™
חומרה Google Search Appliance™
שירות הגדרת תחזיות Google Sets™
תוכנה Google Sidebar™
שירות Google Sitemaps™
שירות Google Site Search™
שירות שליחת הודעות להתקנים ניידים Google SMS™
חנות מקוונת Google Store™
שירות הצעות Google Suggest™
שירות שליחת הודעות מיידיות Google Talk™
סרגל החיפוש Google Toolbar™
שירות תכנון חופשה Google Transit™
שירות תרגומים Google Translate™
חיפוש וידאו Google Video™
תוכנה Google Web Accelerator™
שירות התראות Google Web Alerts™
תכונות Google Web Search™
דוח Google Zeitgeist™
שירות פרסום AdWords™
שירות פרסום AdSense™
שירות פרסום באינטרנט Blogger™
שירות אירוח Blog*Spot™
חיפוש מוצר Froogle™
שירות דואר באינטרנט Gmail™
שירות חיפוש I'm Feeling Lucky™
קהילה מקוונת Orkut™
אלגוריתם PageRank™
תוכנה לארגון תמונות Picasa™
שירות שליחת הודעות תמונה מיידיות Hello™
שירות קשרים חברתיים Dodgeball™
קהילה מקוונת Joga™
שירות מיפוי Keyhole™
שירות ניתוח האינטרנט Urchin™
שירות פרסום Oingo™
שירות ניתוח האינטרנט Quantified™
תוכנת עיבוד תמלילים Writely™
שירותי פרסום dMarc™
מערכות שמע Scott Studios™
מערכות שמע Maestro™
תוכנה לאיורים Sketchup™
שירות ניתוח האינטרנט Measure Map™
אלגוריתם Trustrank™

סיסמאות

It's All About Results™
Advertise on the Neighborhood Wide Web™
Picture Simplicity™


לוגו

הלוגו של Google
הלוגו של Google Balls
הלוגו של Google Desktop
הלוגו של Advertising Professionals Google
הלוגו של Google Labs
הלוגו של Toolbar Eye
הלוגו של Gmail
הלוגו של Blogger B
הלוגו של Picasa
הלוגו של Keyhole
הלוגו של Urchin
הלוגו של Hello