מסגרות הסדרה עצמית

תוקן לאחרונה: 2 באוקטובר 2017

כפי שמתואר באישור Privacy Shield‏ שלנו, אנו מצייתים ל-Swiss-US Privacy Shield Framework ו-EU-US Privacy Shield Framework, כפי שהוגדרה על ידי משרד המסחר האמריקני, לגבי איסוף, שימוש ושמירת מידע אישי ממדינות החברות באיחוד האירופי ושוויץ, בהתאמה. Google, לרבות .‏Google LLCוחברות-הבת שבבעלותה המלאה בארצות הברית, אישרה כי היא פועלת בהתאם לעקרונות של Privacy Shield. Google נושאת באחריות על כל המידע האישי שלך שמשותף עם גורמי צד שלישי במסגרת עיקרון ההעברה הלאה לצורך עיבוד חיצוני מטעמנו, כפי שמתואר בקטע "מידע שאנו משתפים". למידע נוסף על תוכנית Privacy Shield, ולהצגת האישור של Google, היכנס לאתר של Privacy Shield.

אם יש לך שאלות בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו בהקשר של אישור Privacy Shield, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו. Google כפופה לסמכות החקירה והאכיפה של ועדת המסחר הפדרלית של ארצות הברית (FTC). באפשרותך גם להעביר תלונה לרשות המקומית להגנה על נתונים באזורך, ואנו נעבוד עם הרשות כדי להסדיר את התלונה. בנסיבות מסוימות, מסגרת Privacy Shield מקנה את הזכות לדרוש בוררות מחייבת כדי לפתור תלונות שלא נפתרו בדרכים אחרות, כמתואר בנספח א' לעקרונות Privacy Shield‏.

Google גם פועלת בהתאם לתקנים המקובלים בתעשייה לשקיפות ובחירה בנוגע למודעות באינטרנט.