"ונתוני חיישן אחרים"

דוגמאות

ייתכן שהמכשיר שלך כולל חיישנים המעבירים מידע כדי לסייע באיתור המיקום שלך. לדוגמה, ניתן להשתמש במד-תאוצה כדי לזהות נתונים כגון מהירות, או בגירוסקופ כדי לזהות את כיוון הנסיעה.