"לתחזק"

דוגמאות

לדוגמה, אנו מבצעים מעקב רציף אחר המערכות שלנו כדי לוודא שהן פועלות בצורה הרצויה וכדי לזהות ולתקן שגיאות. בנוסף, כאשר תכונה ספציפית הופכת לבלתי זמינה או קורסת, אנו משתמשים במידע המופיע ביומן שנוצר לפני האירוע כדי לנתח את הבעיה ולהפוך את התכונה לזמינה שוב במהירות האפשרית.