לאתר הבית של Google
 מוקד העזרה של Google
דף הבית של Google

אודות Google

מוקד עזרה
  יסודות החיפוש
  חיפוש מתקדם
  הגדרת העדפות


תכונות החיפוש
בודק איות, שערי מניות ועוד

שירותים וכלים
חיפוש מקומי, חדשות Froogle ועוד

 
אופרטורים מתקדמים

Google תומך במספר אופרטורים מתקדמים שהנם מילות שאילתה בעלות משמעות מיוחדת ב- Google. בצורה אופיינית, אופרטורים אלה משנים את החיפוש באופן כלשהו או אפילו מורים ל- Google לבצע סוג שונה לחלוטין של חיפוש. לדוגמה, "link:" הוא אופרטור מיוחד והשאילתה [link:www.google.com] אינה מבצעת חיפוש רגיל אלא מחפשת את כל דפי האינטרנט שלהם קישור אל www.google.com.

חלק מהאופרטורים הנפוצים יותר משתמשים בסימני ניקוד במקום במילים או שאינם מחייבים נקודתיים. בין אופרטורים אלה נמנים OR, "" (האופרטור מירכאות), - (האופרטור מינוס) וכן + (האופרטור פלוס). מידע נוסף על סוגי אלה של אופרטורים זמין בדף יסודות החיפוש. ניתן לגשת לרבים מהאופרטורים המיוחדים באמצעות הדף חיפוש מתקדם, אולם לא לכולם. להלן רשימה של כל האופרטורים המיוחדים הנתמכים על-ידי Google.

סוגי שאילתה חלופיים

cache:  

אם תכלול מילים נוספות בשאילתה, Google יאיר מילים אלה במסמך המאוחסן במטמון. לדוגמה, השאילתה [cache:www.google.com web] תציג את התוכן המאוחסן במטמון כאשר המילה "web" מוארת.

פונקציונליות זו נגישה גם באמצעות לחיצה על הקישור "מטמון" בדף התוצאות הראשי של Google.

השאילתה [cache:] תציג את גרסת דף האינטרנט ש- Google מאחסן במטמון. לדוגמה, [cache:www.google.com] תציג את דף Google המאוחסן במטמון של דף הבית של Google. שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "cache:" לבין כתובת דף האתר.

     
link:  

השאילתה [link:] תפרט דפי אינטרנט שלהם קישורים לדף האינטרנט שצוין. לדוגמה [link:www.google.com] תפרט דפי אינטרנט שלהם קישורים המצביעים על דף הבית של Google. שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "link:" לבין כתובת דף האתר.

ניתן לגשת לפונקציונליות זו גם מדף חיפוש מתקדם, תחת חיפוש דף ספציפי > קישורים.

     
related:  

השאילתה [related:] תפרט דפים "דומים" לדף האינטרנט שצוין. לדוגמה [related:www.google.com] תפרט דפי אינטרנט הדומים לדף הבית של Google. שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "related:" לבין כתובת דף האתר.

ניתן לגשת לפונקציונליות זו גם על-ידי לחיצה על הקישור "דפים דומים" בדף התוצאות הראשי של Google ובדף חיפוש מתקדם, תחת חיפוש דף ספציפי > קישורים.

     
info:  

השאילתה [info:] תציג מידע מסוים שקיים ב- Google אודות דף אינטרנט זה. לדוגמה, [info:www.google.com] תציג מידע אודות דף הבית של Google. שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "info:" לבין כתובת דף האתר.

ניתן לגשת לפונקציונליות זו גם על-ידי הקלדת כתובת האתר של הדף ישירות בתיבת החיפוש של Google.

דרישות נוספות למידע

define:  

השאילתה [define:] תספק הגדרה של המילים שהוזנו אחריה ושנאספו ממקורות מידע מקוונים ושונים. ההגדרה תהיה עבור כל הביטוי שהוזן (כלומר, היא תכלול את כל המילים בסדר המדויק שבו הוקלדו).

שינויי שאילתה

site:  

אם תכלול את האפשרות [site:] בשאילתה, Google יגביל את התוצאות לאתרי אינטרנט המצוינים בתחום. לדוגמה, האפשרות [help site:www.google.com] תחפש דפים אודות עזרה במסגרת www.google.com. האפשרות [help site:com] תחפש דפים אודות עזרה בכתובות אינטרנט בעלות הסיומת com. שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "site:" לבין התחום.

פונקציונליות זו זמינה גם בדף חיפוש מתקדם, תחת חיפוש מתקדם באינטרנט > תחומים.

     
allintitle:    

אם תוסיף את האפשרות [allintitle:] בתחילת השאילתה, Google יגביל את התוצאות לאלה שכוללות את כל מילות השאילתה בכותרת. לדוגמה, האפשרות [allintitle: google search] תחזיר רק מסמכים הכוללים בכותרת הן את "google" והן את "search".

פונקציונליות זו זמינה גם בדף חיפוש מתקדם, תחת חיפוש מתקדם באינטרנט > מופעים.

     
intitle:  

אם תכלול את האפשרות [intitle:] בשאילתה, Google יגביל את התוצאות למסמכים הכוללים מילה זו בכותרת. לדוגמה, האפשרות [intitle:google search] תחזיר מסמכים המזכירים את המילה "google" בכותרתם, ומזכירים את המילה "search" בכל מקום במסמך (בכותרת או במקום אחר). שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "intitle:" לבין המילה שלאחר מכן.

הצבת [intitle:] לפני כל מילה בשאילה שוות ערך להצבת [allintitle:] בתחילתה של השאילתה. [intitle:googleintitle:search] זהה לאפשרות [allintitle: google search].

     
allinurl:  

אם תתחיל את השאילתה באפשרות [allinurl:], Google יגביל את התוצאות לאלה שכוללות את כל מילות השאילתה בכתובת האתר. לדוגמה, האפשרות [allinurl: google search] תחזיר רק מסמכים הכוללים בכתובת האתר הן את "google" והן את "search".

שם לב שהאפשרות [allinurl:] פועלת על מילים ולא על מרכיבי כתובת אתר. ובמיוחד, אפשרות זו מתעלמת מסמני פיסוק. לכן, [allinurl: foo/bar] תגביל את החיפוש לדף עם המילים "foo" ו- "bar" בכתובת האתר, אולם לא תחייב שמילים אל יופרדו באמצעות קו נטוי במסגרת כתובת אתר זו, שהמילים יהיו סמוכות או שיהיו בסדק מסוים זה. לא קיימת כיום דרך לאכוף אילוצים אלה.

פונקציונליות זו זמינה גם בדף חיפוש מתקדם, תחת חיפוש מתקדם באינטרנט > מופעים.

     
inurl:  

אם תכלול את האפשרות [inurl:] בשאילתה, Google יגביל את התוצאות למסמכים הכוללים מילה זו בכתובת האתר. לדוגמה, האפשרות [inurl:google search] תחזיר מסמכים המזכירים את המילה "google" בכתובת האתר שלהם, ומזכירים את המילה "search" בכל מקום במסמך (בכתובת האתר או במקום אחר). שים לב שלא ניתן להוסיף רווח בין "inurl:" לבין המילה שלאחר מכן.

הצבת "inurl:" לפני כל מילה בשאילה שוות ערך להצבת"allinurl:" בתחילת השאילתה. [inurl:google inurl:search] זהה לאפשרות [allinurl: google search].

o ooO