Google Analytics

מקורות חברתיים

מספר הפלטפורמות החברתיות ממשיך לגדול, והמקומות שבהם תבחר להשקיע את זמנך כדי ליצור מעורבות בקרב הקהילה עשויים לעשות את כל ההבדל. הדוחות 'מקורות חברתיים' עוזרים לך לצמצם את המקומות שבהם תשקיע זמן, ולעבור משיטת "תחושת הבטן" לטקטיקות חברתיות המבוססות על נתונים.

מקורות חברתיים

סקירה כללית

ראה אילו רשתות חברתיות ואתרים חברתיים מפנים את התנועה האיכותית ביותר, כדי שתוכל לשפר את מסעות הפרסום החברתיים שלך.

מדוע כדאי להשתמש בנתוני מקורות חברתיים?

עשינו את העבודה עבורך: כל התנועה החברתית שלך זמינה כעת במקום נוח אחד.

  • קבל סקירה כללית על רשתות חברתיות מרכזיות לקידום המותג שלך בהן
  • ראה אילו רשתות שולחות אליך תנועה
  • ראה באופן חזותי כיצד אורחים עוברים מרשתות חברתיות לאתר שלך
  • השתמש במקורות החברתיים כדי לגלות אילו פלטפורמות חברתיות הן הרלוונטיות ביותר לאתר שלך

כיצד זה פועל?

דוחות מקורות התנועה ב-Google Analytics מאפשרים לך לאמוד ולנתח את התנועה ממקורות שונים, כגון חיפוש או הפניות. הדוחות 'מקורות חברתיים' מפלחים באופן אוטומטי ומקבצים תנועת הפניות ממאות רשתות חברתיות, וכך אתה יכול להתמקד בניתוח עצמו.

  • הרשתות החברתיות המקוריות מקבצות את תנועת ההפניות בכל הפלטפורמות - למשל, YouTube
  • זהה אילו רשתות מביאות תנועה לדף ספציפי כלשהו
  • זהה מהו התוכן הפופולרי בכל הרשתות החברתיות השונות
  • תרשימי השוואה מציגים את כל התנועה ואת התנועה ממקורות חברתיים

היכן ניתן למצוא זאת?

הדוח 'מקורות חברתיים' נמצא בכרטיסייה 'דוח סטנדרטי': מקורות תנועה > חברתי > מקורות.