Google Analytics

קבל תשובות לשאלות שיש לך בנוגע ל-Google Analytics

Google Analytics מציע מידה רבה של גמישות בכל הנוגע לתמיכה ולשירותים מקצועיים. מצא תשובות במרכז העזרה המקיף שלנו ובפורום המשתמשים, שקול להשתמש בגרסה המובחרת של Google Analytics או להיעזר ברשת שלנו לשותפים מוסמכים, כדי לקנות חבילה מותאמת אישית של שירותים מקצועיים.

משאבים בשירות עצמי

חקור את מרכז העזרה המתקדם שלנו, צפה בסרטוני ההדרכה המקיפים שלנו והיעזר בפורומים שלנו למשתמשים. כלים אלו יקלו עליך למצוא תשובות לשאלותיך.

רשת השותפים המוסמכים

העסקת האנשים הנכונים למשימה זו היא הכרחית. מסיבה זו הקמנו את רשת השותפים המוסמכים. שותפים מוסמכים אלו מציעים שירותי תכנון, התקנה, הדרכה, התאמה אישית, תמיכה מתמשכת ועוד.

גרסה מובחרת של Google Analytics

Google Analytics Premium זמין כרגע בארצות הברית, בקנדה ובריטניה. בדוק שוב בהמשך כדי לראות מתי הוא יהיה זמין באזורים נוספים.