Google Analytics

שותף מוסמך של Google Analytics

תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics מהווה הסמכה ברמת החברה, ליועצים של חברות שמאגדים, מוכרים ומספקים שירותים לניתוח נתונים, בדיקת אתרים ואופטימיזציה של המרות לעסקים מקוונים. אם החברה שלך עוסקת בתחום זה, שקול להפוך ל'שותף מוסמך של Google Analytics' כדי להביא לצמיחת העסק שלך ולהגדיל את שיעורי ההמרות והרווחיות של אתרי לקוחותיך.

יתרונות התוכנית

 • קבל גישה לתג 'מוסמך' אמין ומהימן
 • קבל תובנות ביחס לציוני דרך של המוצר ותכונות ביטא
 • קבל הזמנה לאירועים בלעדיים הזמינים לשותפים מוסמכים של Google Analytics ושל כלי אופטימיזציית האתרים
 • קבל תמיכה לגבי שאלות טכניות קשות
 • צור קשר עם צוות הניהול והשיווק של Analytics
 • אפשרות לנאום באירועים של Google.
 • הפניות פוטנציאליות מלקוחות

כיצד להגיש בקשה

הבקשה שלך חייבת להתייחס בבירור לכל אחד מהקריטריונים הבאים. אם לא תתייחס במידה מספקת לכל אחד מהקריטריונים, בקשתך עשויה להידחות.

הורד את תבנית טופס הבקשה

חלק 1: דרישות מומחיות

 • ספק סקירה כללית על תהליך התכנון למדידת ניתוח פעילויות האינטרנט, כולל מסגרת או תבניות ששימשו לעיצוב היישומים והביצוע המורכב של ניתוח פעילויות האינטרנט.
 • ספק פרטים מקיפים על שלושה פרויקטים שאומתו, שולמו ובוצעו במומחיות ב-Google Analytics, עבור שלושה לקוחות שונים שאיתם נוכל ליצור קשר לקבלת מידע נוסף.
 • דוגמאות של פרויקטים אלו אמורות לייצג עבודה אשר (א) מוכיחה את יכולתך לבצע יישומים מתקדמים יותר מהיישומים הפשוטים והסטנדרטים; (ב) הניבה תוצאות יוצאות דופן עבור הלקוח שלך; או (ג) מוכיחה רמה גבוהה של הבנה בתחום של ניתוח פעילויות אינטרנט.

חלק 2: דרישות עסקיות

 • עליך לייצג עסק ולהיות מעורב חוקית בביצוע עסקים במיקומך.
 • עליך להשתמש במערכת כלשהי לתמיכה אלקטרונית בלקוחות, כדי לנהל ולעקוב אחר בקשות תמיכה מצד לקוחות.
 • ספק עדות ל'ביטוח אחריות מקצועית' כפי שנדרש בסמכות השיפוט באזורך (בארה"ב - ביטוח בסך מיליון דולר). אם ביטוח כזה אינו חל על אזורך, התעלם מדרישה זו.
 • רצוי להעסיק עובד אחד, לכל הפחות, שהוסמך בבחינה הסמכה אישית ב-Google Analytics. תוכל למצוא מידע נוסף באוניברסיטה של Google Analytics להמרות.
 • עליך להוסיף באתר שלך תוכן שמתאר את השירותים שאתה מספק לניתוח פעילויות אינטרנט.

חלק 3: תכונות רצויות

 • מומחיות ב-javascript, קובצי cookie, כותרות http וכתובות אתרים להפניה מחדש.
 • מעצבי אינטרנט ומפתחי אינטרנט המועסקים בחברה.
 • ידע בטכנולוגיות אחרות באינטרנט (כגון flash, jsp, asp ו-php).
 • צוות מכירות ואסטרטגיה ברורה להשגת לקוחות.
 • ספק עדות למומחיות מוכחת בתחום ניתוח פעילויות האינטרנט. עדות זו יכולה להיות, בין השאר, נשיאת נאומים בכנסים, בלוגים בעלי השפעה, דוחות רשמיים, תוכנות ניהול ו/או כל עדות אחרת הממחישה את מומחיותך בניתוח פעילויות אינטרנט.

הבטחה לעמוד בדרישות התוכנית

 • אתה מסכים לשלוח עובד אחד, לכל הפחות, ל'ועידת הפסגה לשותפים מוסמכים של Google Analytics' על חשבונך (בדרך כלל ועידת הפסגה נערכת אחת לשנה במשך שלושה ימים, ב-Mountain View שבקליפורניה, ארה"ב. ועידת הפסגה מתמקדת בנושאים טכניים, שיווקיים ועסקיים אשר ייקבעו כמתאימים על ידי מנהלי 'תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics').
 • אתה מסכים לספק דוח (הנשלח על ידי Google), מדי סוף כל רבעון, המסכם את כל הפרויקטים ב-Google Analytics שעליהם עבדת במהלך הרבעון.

סיום ההשתתפות בתוכנית

Google או אתה רשאים לסיים את הסטטוס שלך כ'שותף מוסמך של Google Analytics', בכל עת ומכל סיבה. הסיבות לכך ש-Google עשויה לעשות זאת כוללות, בין השאר:

 • אי עמידה בקריטריונים שלמעלה או הקפדה עליהם.
 • משוב גרוע מלקוחות.
 • אי דיווח במועד על פעילויות רבעוניות.
 • היעדר מענה מתמשך להודעות דוא"ל או פניות בטלפון מאת Google.

תבנית לדוגמת פרויקט

כל דוגמת פרויקט חייבת להיות ערוכה בהתאם למבנה הבא:

תוכן: פסקה אחת לכל היותר

כלול כתובות אתרים וציין פרטים ליצירת קשר עם הלקוח שלך

חלק 1 - סקירה כללית על לקוחות

 • תאר את התרחיש
 • באיזו תעשיה פועל הלקוח שלך?
 • בסיס המעורבות איתך

תוכן: ארבע פסקאות לכל היותר

כאשר ניתן, צרף צילומי מסך ודוגמאות לקוד מותאם אישית

חלק 2 - יכולת טכנית

המחש את מומחיותך הטכנית וכלול:
 • דוגמאות ליישום תכונות מתקדמות (מעקב אחר מסחר אלקטרוני / אירועים / flash וכו')
 • דוגמאות לקוד מותאם אישית ומקרים שבהם עשית מעל ומעבר בשימוש שלך ב-Google Analytics (לדוגמה, שימוש בפונקציה setVar ובפונקציה utm_nooveride וכו')
 • הבנתך כיצד המוצר פועל

תוכן: ארבע פסקאות לכל היותר

כאשר ניתן, צרף תרשימים וצילומי מסך

חלק 3 - מיומנויות אנליטיות

לאחר שסיימת יישום מעולה, מה עשית לאחר שהופקו הנתונים החשובים? הסבר לנו כיצד:
 • זיהית בעיות באתר
 • פיתחת שיטות להערכת הבעיה
 • הערכת את המצב

תוכן: שתי פסקאות לכל היותר

כאשר ניתן, צרף תרשימים וצילומי מסך

חלק 4 - תובנה עסקית

לבסוף, אילו המלצות נתת ללקוח שלך על סמך עבודתך? הראה לנו:
 • את יכולתך ליצור היפותזה
 • את התובנה העסקית שהצגת ברמת ההנהלה הבכירה?
 • אם ההמלצות שלך יושמו - השפעות על העסק

הגש בקשה כעת

Once you feel that your company has met the requirements of the GACP program, submit your application using the Application Template to gacp-application@google.com and we will contact you typically within 2-3 weeks regarding potential next steps. If it appears that your company may be a good fit for the program, we will set up a phone interview. If not, we may ask for more information or that you re-apply at a later date.

אינך רשאי לאזכר את החברה שלך בתור 'שותפה מוסמכת של Google Analytics' ואינך רשאי להשתמש בלוגו של התוכנית, אלא לאחר ש-Google תאשר את בקשתך באמצעות הדוא"ל ולאחר שתסכים באופן מקוון לתנאים של 'תוכנית השותפים המוסמכים של Google Analytics'