Google Analytics

משפכים מרובי-ערוצים

בדוק נתונים, ולא רק לגבי הקליק האחרון - ראה כיצד הערוצים השיווקיים שלך פועלים ביחד ליצירת מכירות והמרות.

סקירה כללית

הלקוחות שלך מבצעים מחקר, משווים מידע ומקבלים החלטות רכישה במועדים שונים ובמקומות שונים, לכן מדידת החזר המבוסס אך ורק על הקליק האחרון תתן תמונה חלקית בלבד ואתה עשוי להחמיץ מידע חשוב ביחס לטווח ההגעה שלך אל הלקוחות החשובים לך ביותר.

משפכים מרובי-ערוצים ב-Google Analytics מספקים מידע על אינטראקציות במדיות חברתיות שונות, ומראים כיצד ערוצים אלו פועלים ביחד להנבת מכירות והמרות. כמו כן, הכלי עוזר לך לקבל החלטות שיווקיות חשובות בנוגע להשקעות בפרסום ברמת המאקרו - ערוצים - וכן ברמת המיקרו - לדוגמה, מילות מפתח ומיקומי מודעות.

כיצד זה פועל?

חמשת הדוחות 'משפכים מרובי-ערוצים' מראים את הערוצים שבהם הלקוחות יצרו אינטראקציה במהלך 30 הימים שקדמו להמרה או לרכישה. דוחות אלו מספקים מדדים חשובים, כגון:

  • המרות בסיוע - כיצד ומתי ערוצים שונים השפיעו על המרה
  • הפרש זמן - הזמן שחלף עד לביצוע המרה
  • אורך נתיב - מספר האינטראקציות שבוצעו לפני המרה
  • נתיבי המרות עליונים - הנתיבים שעברו הלקוחות שלך

מדוע כדאי להשתמש במשפכים מרובי-ערוצים?

  • הצג את כל הערוצים שלך בשיווק הדיגיטלי במקום אחד
  • דע את הערך של מאמצי השיווק שלך
  • קבל תמונה מלאה ביחס לשלבים שהלקוחות שלך נוקטים לפני רכישה או המרה
  • שפר את השיווק שלך על סמך ביצועי ערוצים
  • קבל את ההחלטות הנכונות ביחס לקביעת תקציב בשיווק דיגיטלי

סיפור הצלחה של לקוח

קבוצת ONYX HOSPITALITY

"כיום, בעזרת משפכים מרובי-ערוצים אנו יכולים לראות כיצד לקוחות מגיעים אל האתר שלנו ומבצעים המרה – מתוך כל הערוצים שלנו. הדוח מאפשר לנו לבצע ניתוח של אופן החלוקה של פעילויות השיווק המקוונות שלנו, ובחינתן כשילוב של ערוצים ושלבים בדרגות הצלחה שונות, ולא כערוצים נפרדים של קליק אחרון".