הועברת לדף אחר
 הדף הקודם שולח אותך ל-http://www.theguardian.com/world/2014/jun/10/reuvin-rivlin-elected-president-israel.

 אם אינך רוצה להיכנס לדף זה, באפשרותך לחזור לדף הקודם