הועברת לדף אחר
 הדף הקודם שולח אותך ל-http://pulse.ng/world/in-italy-repaired-patrol-boats-handed-over-to-libya-id6681400.html.

 אם אינך רוצה להיכנס לדף זה, באפשרותך לחזור לדף הקודם